Dokan Ryu Ju Jutsu

Dokans Youtube kanal
Dokan Dojo på Facebook
Dokan Dojo på Instagram

Dokan Ryu Ju Jutsu är en mångfaceterad kampsportsstil med grenar inom Taekwondo, Kodokan Judo, Karate-do och Kobujutsu.

Stilen är främst kamporienterad med fokus på självförsvar och tävling.

Vi finns på
Övre Kaserngården 4 (Kvibergs Idrottcenter), Ingång D
415 05 Göteborg

dokan.dojo@bredband.net
0708-767948

Träningstider
Måndag 18.00 - 19.30
Onsdag 18.00 - 19.30
Söndag 13.45 - 16.00 (kan variera)

Postgiro för betalning
PG 519879-1